Sociale geschiedenis

Verkuylen, C. Armenzorg in het Land van Ravenstein 1535/1795 Vught, 1995 Bijna de helft van het boek gaat over Deursen/Dennenburg waarvan het parochie-archief bewaard is. Opvallende conclusie: armoede in dit gebied was een marginaal verschijnsel.

BHIC

Oss

 E. van de Laarschot Het krottenvraagstuk in de  Brabantse Maaskant Oss, 1962 Tabellen met krotten in 13 gemeenten rond Oss, waaronder 177 in Ravenstein. Conclusie: ‘het ontstellend grote aantal krotten drukt als een loodzware last op dit gebied.’ Oss
Buijks, H. Niet zomaar een dak : De woningbouwstichting Maasland 1962-1987 Ravenstein, 1988 Jubileumboekje met degelijke informatie over de woningsituatie in het Maasland (zie het rapport uit 1962) die aanleiding gaf tot de oprichting en de ontwikkeling van sociale woningbouw Oss
Tilmans, E. De demografische ontwikkeling van de gemeente Ravenstein ca. 1811-1922   Nogal technische analyse van geboorten-en sterftecijfers. Geeft cijfers van de bevolking van Ravenstein, Huisseling en Deursen tussen 1815 en 1922. Oss
van de Burgt, R. Hoe Pius XII in het Hooghuis kwam, Vijftig jaar voortgezet onderwijs in Ravenstein Ravenstein, 2008 Jubileumboekje over de Pius XII-Ulo/Mavo/Hooghuis locatie Ravenstein (1959-2009) en de voorgangers (Latijnse school en VGLO). Met veel foto’s van leerkrachten en leerlingen. Oss
Roel Knoben Een ‘kranig korps’ in Ravenstein. 125 jaar Stadsharmonie Oefening Baart Kunst. Ravenstein, 2015. Mooi vormgegeven boek met veel foto’s en informatieve bijschriften. Vlotte en gedegen geschiedschrijving, niet alleen van OBK, maar ook van de historische context in Ravenstein en Nederland. Oss
  Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord-Brabantsche en Geldersche gemeenten s-Hertogenbosch Tekst van testamenten uit 1891, 1894 en 1897 met legaten voor 8 gemeenten (Ravensein niet) en schenking van onroerende goederen aan o.a. Deursen, Dieden, Huisseling en Herpen. Oss
  Stukken betrekking hebbende op de nalatenschap van wijlen Mr. P.F. van Cooth s-Hertogenbosch Vervolg op de ‘Uiterste wilsbeschikking…’ Oss
Smit, J. Het Loterijfonds van Ravenstein van zijne stichting in 1752 tot zijne reorganisatie in 1818 Oss, 1938 De geschiedenis van het fonds dat  begon met 20.000 gulden voor jaarlijkse toelagen aan de r.k.-geestelijken en het openbaar onderwijs. Brochure van 30 pagina.s, in de reeks Ossensia dl. VI. BHIC
Berben, Th. De stichting, het beheer en de administratie van het Loterij-Fonds te Ravenstein Boxmeer, (1928) Boekje van 36 pagina’s door de penningmeester, waarin enkele officële stukken staan en een interessant overzicht van de inkomsten en uitgaven in 1928 Oss
  Lijst van geneeskundigen, tandmeesters, apothekers, drogisten en vroedvrouwen in de provincie Noord-Brabant, vastgesteld 1 januari 1873   Lijst waaruit blijkt dat Ravenstein destijds beschikte over 1 med. doctor, 2 plattelandsheelmeesters/vroedmeesters en 2 apothekers, waarvan 1 ook drogist. BHIC
Verhoeven, D. Ter vorming van verstand en hart : lager onderwijs in oostelijk Noord- Brabant ca. 1770-1920 Hilversum, 1994 Proefschrift over o.a. schoolbezoek, alfabetisering, onderwijzers en de strijd tussen openbaar en bijzonder (katholiek) onderwijs. BHIC
Roosenboom, H. De dorpsschool in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch van 1648 tot 1795 Tilburg, 1997 Circa 55 procent van de kinderen van het gewone volk leerde eenvoudig lezen en schrijven. Ook over  de strijd tussen katholiek en protestant: kinderen uit Berghem gingen ’s morgens vroeg de grens over naar de Koolwijk en de ‘Slaperik’ (Slabroek?). BHIC
Duijvendak, M. Rooms, rijk of regentesk, Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant (circa 1810-1914) Den Bosch, 1990 Verschuiving van de macht van overwegend Bossche  families naar mensen van elders uit nijverheid en landbouw en politieke en sociale organisaties, zoals kiesverenigingen en de boerenbond NCB. Met een lijst van personen met hun functies, financiële gegevens en familierelaties, waaronder de families Borret en Van Cooth. Oss