E-nieuws december

Vooraankondiging Alg. Leden Vergadering

Op dinsdag 20 januari 2015 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. De uitnodiging hiervoor ontvangen de leden begin januari. Tijdens deze vergadering treedt onze voorzitter volgens het rooster van aftreden terug en is niet herkiesbaar. Voor deze functie maar ook voor aanvulling van het bestuur als gewoon lid, zijn er vacatures. Neem gerust contact op met het bestuur als u interesse hebt.

Restauratie tuinhuis

De restauratie van het neogotische tuinhuisje uit 1875 achter het R.K. kerkhof verloopt vlot.

Dat meldt meldt Wim Walk, de meewerkend coördinator. Hij heeft de hulp van lokale bedrijven, die materialen sponsoren en van enthousiaste vrijwilligers. Begin oktober zin de werkzaamheden begonnen en las alles goed gaat is het karwei geklaard voor de carnaval 2015.

Zie het bericht op de website: http://www.heemkunderavenstein.nl/2014/11/25/2189/

Wie, wat, waar over Ravenstein

Sinds kort staat op de website van de Heemkundekring een lijst van publicaties over de geschiedenis van (het Land van) Ravenstein. Kijk op de homepage onder het kopje Bibliografie. De lijst bevat ruim 180 titels ingedeeld naar thema of onderwerp, bijvoorbeeld: naslagwerken, archeologie, religieuze geschiedenis, monumenten of volkscultuur. Achter iedere titel is een link opgenomen naar het BHIC of het Stadsarchief Oss, waar de boeken te raadplegen zijn.

Rabobank Clubkascampagne

Van 27 oktober tot en met 10 november vond de stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne plaats. De leden van Rabobank Oss e.o. zijn massaal in actie gekomen voor hun favoriete clubs. In totaal zijn 21.625 stemmen uitgebracht door 4.488 leden. Er zijn 56 stemmen uitgebracht op onze heemkundekring. Dit betekent dat wij het bedrag van € 336,00 op ons rekeningnummer krijgen bijgeboekt. Het bestuur wil de stemmers hierbij hartelijk danken!

De totale uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2014 kun je vinden op de website: www.rabobank.nl/oss.

Boekpresentaties

In de afgelopen en komende weken zijn en worden er verschillende boeken gepresenteerd waar het heemkundehart sneller van gaat kloppen:

Op zaterdag 22 november jl. vierde stichting Herpen in Woord en Beeld haar 25-jarig bestaan. Dit werd gevierd met de installatie van een nieuwe voorzitter, Wil Koopmans, en de presentatie van het boek ‘Natuur en landschap van Dorpsraadgebied Herpen’. Een schitterend en lijvig fotoboek waarin de fauna, flora en landschappelijke elementen in beeld zijn gebracht. Want ook dàt is heemkunde.

Informatie: heemkamerherpen@gmail.com.

Stadsharmonie OBK viert in 2015 haar 125-jarig jubileum. Het idee voor een herdenkingsboek is al jaren geleden ontstaan. Binnenkort wordt het gepresenteerd. Natuurlijk komen er veel markante leden en mijlpalen uit het verleden voorbij maar dan wel geplaatst in het Ravensteinse decor van die tijd. Daardoor is het een mooi kijk- en leesboek geworden. Zeer de moeite waard.

http://www.stadsharmonieobk.nl/documents/125jaar/

Op 9 december j.l. vierde Henk en Wilda van Drunen uit Dieden het 250-jarig bestaan van hun boerderij met de presentatie van een boek over de geschiedenis daarvan. Hun Gelderse boerderij aan Achterstraat 6 hebben ze in de afgelopen 38 jaar gerestaureerd en gereconstrueerd. Naar de 212 jaar daarvoor hebben ze onderzoek gedaan en beschreven in een boek dat ze zelf uitgeven.

U kunt e.e.a. nog eens nalezen: http://www.cultuur-ravenstein.nl/achterstraat-dieden/

 Buurtvereniging Keent bestaat binnenkort 25 jaar. Zij hebben dit jubileum ook aangegrepen voor het uitbrengen van een boek. Niet alleen de feiten die we allemaal kennen worden beschreven, maar ook de achtergronden aangevuld met anekdotes en feiten.U kunt zich voorinschrijven via de website: www.keent.eu

Stichting Culage Oss heeft op 24 november j.l. het fotoboek ‘Onder de Maas’ gepresenteerd. In het boek worden thema’s als natuur, ambacht, cultuurhistorie en streekproducten van onder de Maas in beeld gebracht. Thema’s waarmee de stichting zich profileert. Van de eerste druk van maar liefst 4000 stuks zijn er al 3000 verkocht. www.culage.nl

Cursus Regionale geschiedenis in Brabant

Komend voorjaar wordt de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ opnieuw gegeven op de Universiteit van Tilburg. De cursus wordt aangeboden door de Erfgoed Academie Brabant, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant. De reeks van twaalf hoorcolleges begint op woensdag 28 januari 2015 en eindigt op donderdag 28 mei. De cursus wordt afgesloten met een excursie. De colleges vinden wekelijks plaats tussen 14.45 en 16.30 uur en worden gegeven door drs. Jan van Oudheusden en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege. Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit. De kosten bedragen 120 euro.

In 2014 hebben een aantal van onze leden deelgenomen. Zij beoordeelden de cursus als zeer de moeite waard. Onze secretaris kan u met een van de deelnemers is contact brengen voor referenties. Meer informatie en aanmelding op www.erfgoedbrabant.nl/academie

Gratis DVD In Brabant

-In Brabant- biedt iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Brabant een podium om zijn of haar artikelen te publiceren, of het nu enthousiaste amateurs zijn of beroepsmatige onderzoekers. Ook zet In Brabant in de rubriek ‘Hart van Brabant’ regelmatig een heemkundekring in het zonnetje en komen de lokale heemkundige periodieken aan bod in ‘Uit de kringen’. Het tijdschrift is een blad van én voor de Brabantse heemkundigen. Speciaal voor leden van heemkundekringen is het lidmaatschap gereduceerd van EUR 22,50 naar EUR 20,00.

Bij aanmelding ontvangt u een gratis dvd van de historische tv-serie ‘De Canon van Lammers’ die door Omroep Brabant wordt uigezonden. www.erfgoedbrabant.nl

e-Nieuws is een uitgave van Heemkundekring Land van Ravenstein.
Wilt u reageren? Of heeft u een bijdrage? Mail dan naar onze secretaris  Kent u iemand waarvan u weet dat hij of zij deze nieuwsbrief zal waarderen? Stuur de nieuwsbrief dan gerust door. Aanmelden voor e-Nieuws kan via de home pagina van deze website

Laat een reactie achter

Scroll naar boven