Heemkundekring Land van Ravenstein, logo

E nieuws 2 april 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 april 2022. Beste leden,
Hiermee nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
zaterdag 16 april om 14 uur in Vidi Reo.

Agenda          

 1. Welkom en opening
 2. Mededelingen
 3. Terugblik voorzitter: 2020/2021
 4. Jaarverslagen 2020/2021
 5. Verslag ALV 2019
 6. Financieel verslag 2020/2021
 7. Verslag kascommissie/Verkiezing kascommissie
 8. Begroting 2022
 9. Actuele zaken:
  Luciakerk: agendapunt op verzoek van de leden Verhoeckx en Van Mourik.
  Kademuur: Oproep namens diverse leden.
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn aftredend en niet-herkiesbaar.
  Voor de vacature van voorzitter draagt het bestuur voor: Roel Augusteijn.
  Voor de vacature van penningmeester draagt het bestuur voor: Ton van den Bergh.
  Voor de vacature van secretaris is nog geen kandidaat gevonden. Het bestuur hoopt op 16 april een geschikte opvolger voor deze functie te kunnen presenteren.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met hartelijke groet, namens het bestuur,
Aad Vernooij, secretaris

Laat een reactie achter

Scroll naar boven