E nieuws april 2019

Nieuwe voorzitter gekozen.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 april is Joost Michels gekozen tot nieuwe voorzitter van de Heemkundekring. Joost is 56 jaar, geboren in Tilburg, en hij woont met Karin Sutherland aan de Contre Escarpe in Ravenstein. Na zijn studie Kunstgeschiedenis in Nijmegen zijn Karin en hij naar hier verhuisd; inmiddels alweer een kwart eeuw geleden. Hij werkt sinds een klein jaar bij de gemeente Helmond. Zijn passies, naast het openbaar bestuur, zijn natuur en landschap, verzamelen van Fins atelierglas, sauna en architectuurgeschiedenis.
Joost Michels is de opvolger van Winfried de Luij, die na twee termijnen van drie jaar aftredend was en niet herkiesbaar. Winfried was twee jaar secretaris en vier jaar voorzitter. Bij zijn afscheid werd hem lof toegezwaaid voor de prettige wijze van samenwerking in het bestuur en zijn vasthoudendheid in de pogingen om het Raadhuis te behouden voor de gemeenschap.

Overlijden Bart Tonies
In de ledenvergadering is stil gestaan bij het overlijden van Bart Tonies, die medeoprichter was van de Heemkundekring. Hij heeft zich ingezet voor het erfgoed van Ravenstein, zowel in dienst van de gemeente als privépersoon. Daarmee heeft hij zich in zekere zin ‘onsterfelijk’ gemaakt, aldus de voorzitter. In het komende nummer van Tussen Maas & Erfdijk zal een afscheidsartikel verschijnen.

Toezegging aan smederij
De ledenvergadering is akkoord gegaan met het voorstel om onder voorwaarden € 5000 te doneren voor de restauratie van smederij Verhoeven. Dit bedrag zal worden toegekend zodra zekerheid is verkregen over het verkrijgen van voldoende fondsen voor de realisatie van het project en over een succesvolle exploitatie van de smederij.

Bijdrage voor boek jezuïeten
De Heemkundekring zal een bedrag van € 1000 doneren voor de uitgave van een boek met verslagen van de jezuïeten in Ravenstein tussen 1643 en 1772. De publicatie is voor eind 2019 gepland. Er zijn nog meer boeken in aantocht. In het voorjaar van 2020 komt een boek uit over de geschiedenis van de stad Ravenstein. Daarnaast is een boek in voorbereiding over de 102 kelders in de stad. Martin Jan van Mourik kondigde aan om nog deze zomer een boek uit te brengen over Adolf en Philips van Kleef.

Foto-expositie onderwijs
Op 23 april is de foto-expositie geopend over het onderwijs in de voormalige gemeente Ravenstein in de 20e eeuw. Met veel foto’s van schoolklassen in de diverse kernen door de jaren heen. In de vitrines zijn voorwerpen te zien waaronder schriftjes, borduurwerkjes, een rekendoos enz. Tot en met 5 mei te zien in het Raadhuis te Ravenstein. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10-16.30 uur en op zondag van 11-16 uur.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven