E-nieuws augustus

Agenda
20 augustus, woensdag – lezing over het ontstaan van de Maas
20 september, zaterdagmiddag – ledenvergadering

Lezing
Op woensdag 20 augustus a.s. staat er een lezing over het ontstaan van de Maas op het programma.
Wellicht bent u ooit in Frankrijk bij de bron van de Maas geweest. Wist u dat dit niet de oorspronkelijke bron is? Tijdens de lezing hoort u er alles over. Een reis miljoenen jaren terug in de tijd. Toen de Ardennen nog zo hoog waren als de Alpen en Nederland onder de zeespiegel lag.
De spreker is drs. Hans de Jong. Hij doceerde tot 2007 aardrijkskunde aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij publiceerde een aantal boeken en atlassen voor het voortgezet onderwijs. Nu verzorgt hij bijscholingscursussen, lezingen en excursies in onder andere Nederland, Duitsland, Zwitserland en Suriname over vooral geologische onderwerpen.
De lezing vindt plaats in de Keurvorst, Marktstraat te Ravenstein. U bent vanaf 19.30 welkom; de lezing start om 20.00 uur en zal ongeveer twee uur duren.

Tuinhuisjes
Na het laatste overleg op 7 juli met de gemeente Oss heeft het bestuur van de heemkundekring besloten om een start te maken met de restauratie van het linkse, neogotische tuinhuisje. De materiaalkosten worden gefinancierd met het legaat van Elemans. De leden hebben daar al eerder mee ingestemd. Het rechter huisje wordt vooralsnog gebruikt voor opslag. Beide huisjes blijven in eigendom van de gemeente. Hoewel zich voldoende vrijwilligers hebben aangemeld voor de restauratie, kan er pas worden gestart, als we een bouwkeetje tot onze beschikking hebben. De bouwmaterialen zullen immers ondergebracht moeten worden.

Opleiding stadsgidsen
In oktober starten we met een opleiding voor nieuwe stadsgidsen. Deze is tweewekelijks en duurt tien lessen. Om rondleidingen te kunnen geven, moeten de gidsen na afloop niet alleen beschikken over historische kennis; ze moeten zich tevens goed kunnen presenteren en spreekvaardig zijn; liefst ook in een andere taal. Verder is het van belang dat de gidsen daadwerkelijk op gezette tijden kunnen worden ingezet. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij onze secretaris. De stadsgidsencoördinator bepaalt aan de hand van een motivatiegesprek wie tenslotte aan de opleiding zullen deelnemen.

Cursus genealogie
In september geeft Wim Jaegers in Ravenstein een cursus genealogie. Deze omvat 9 lessen op de donderdagavond. De afsluiting vindt op een vrijdag plaats in het BHIC. Daarbij zijn bestuursleden van de NGV Land van Cuijk en Ravenstein aanwezig om met u samen de opgedane kennis in praktijk te brengen. Kosten: 50 euro. Via onze secretaris kunt u meer informatie inwinnen.

Ravensteinse geschiedenis bij TIR
In de kasten van de heemkundekring staan duizenden krantenknipsels over Ravenstein en omstreken. Een selectie gaat begin augustus naar de leeszaal van het TIR, het voormalig gemeentehuis. Het gaat om berichten uit regionale dag- en weekbladen tussen circa 1960 en 2010. De selectie bevat mappen met artikelen uit het Brabants Dagblad uit de jaren 60 en mappen met specifieke onderwerpen als het verenigingsleven (jeugdsoos, gilden) of de strijd tegen het water (Beerse Maas, dijkversterking, Keent). Geïnteresseerden kunnen de mappen inzien tijdens de openingstijden van het TIR. Meer informatie: Aad Vernooij (aadvernooij@gmail.com)

Laat een reactie achter

Scroll naar boven