E nieuws december 2020

Tussen Maas & Erfdijk.
De armenzorg in de 18e eeuw, de winkel van Hattink en Biljartclub Krijt op Tijd zijn enkele van de zestien artikelen in het decembernummer van ons blad Tussen Maas & Erfdijk. Andere onderwerpen: Toon van de Burgt, Hooi en jongvee op de uiterwaarden, Bijzondere staldeurramen, het Kasteel van Dieden en de 16e eeuwse rondelen.

Historische route
Maak een rondwandeling langs mooie plekjes in Ravenstein waar in het verleden bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dat kan volgend jaar met twee routeboekjes, één voor kinderen en één voor volwassenen. In de boekjes komen foto’s met informatie, vragen en een leuke boekentip. Het is een project van de Bibliotheek Ravenstein in samenwerking met de werkgroep Beeldarchivering van de Heemkundekring.

Donatie kelderboek
In de lente van 2021 verschijnt in Ravenstein een bijzonder boek: Ondersteboven, 102 kelders van Ravenstein. Het boek wordt uitgegeven door Stichting Vestingwerken Ravenstein. De stichting zou het zeer waarderen als de bevolking van Ravenstein de uitgave financieel zou steunen. De stichting heeft fiscaal de kwalificatie cultuur-ANBI, zodat particulieren de gift voor 125% in aftrek kunnen brengen. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rek. nr. NL50 RABO 0173 6738 72  t.n.v. Stichting Vestingwerken Ravenstein.                           

Podcast over 1612 en Huisseling
Jeroen Arts heeft meegewerkt aan het podcastprogramma De rest is geschiedenis. Zie: https://podcastluisteren.nl/pod/De-Rest-Is-Geschiedenis. Zijn bijdrage ging over de aanleg van de vestingwerken in 1621 en wat dat voor impact had op de inwoners en omgeving, met name Huisseling. Ga naar http://bososs.nl/podcast/drig/episodes/0003.mp3.

Promotie Joost Michels
Voorzitter Joost Michels is in september gepromoveerd tot doctor in de geschiedenis met een proefschrift onder de titel: ‘‘…de fictie dat Holland een vesting is.’ Vestingbouw door het wapen der genie, 1914–’40.” Het is te raadplegen op: ‘…de fictie dat Holland een vesting is.’ (uva.nl)

Archief bisschoppen openbaar
Het archief van de eerste zeven bisschoppen van ’s-Hertogenbosch (1559-1650) is nu raadpleegbaar op de site van het BHIC: http://www.bhic.nl/onderzoeken/archieven. Onder andere met een aantal dossiers uit Ravenstein en omgeving. Het merendeel van de stukken is in het Latijn gesteld. Ook nieuw bij het BHIC: notariële akten uit o.a. Ravenstein (1905-1925).

Brabants Heem
Op de website van Brabants Heem kun je kijken naar workshops over o.a. digitale initiatieven en over immaterieel erfgoed. Je vindt er ook  de nieuwsbrief De Koerier met nieuws over publicaties over erfgoed en activiteiten. Zie www.brabantsheem.nl.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven