Heemkundekring Land van Ravenstein, logo

E nieuws februari 2022

Raadhuis weer open.
Op 31 januari is in kleine kring het Raadhuis van Ravenstein heropend. Met het doorknippen van een lint heeft wethouder Den Brok het gebouw symbolisch opengesteld voor de vier gebruikers (Donato’s, TIR, Gilde en Heemkundekring). De sprekers stelden dat het een lange weg is geweest, maar dat het gebouw nu duurzaam aan Ravenstein en de bezoekers ter beschikking staat. We zien uit naar een vruchtbare samenwerking en hopen dat het ‘stadhuis’ nu een huis voor de stad wordt.

Toeristisch Informatiecentrum met vitrines
Het Toeristisch Informatiecentrum heeft in de oude commissiekamer annex trouwzaal een representatief ondergekomen gekregen. In het vernieuwde TIR staan twee vitrines. Eén wordt gevuld door het Barbaragilde en de andere door de archeologische werkgroep van de Heemkundekring. Er zijn bijvoorbeeld vondsten te zien die gedaan zijn bij airstrip B82 bij Keent, die een rol speelde in operatie Marketgarden in 1944. Ook zijn er vondsten van de locatie De Veste, zoals aardewerk en schoenmakersafval. Vroeger was hier water. Afval werd vaak in het water gegooid. De collectie zal regelmatig worden gewisseld. Op de zolder van het Raadhuis komt in maart het archief van de Heemkundekring, inclusief vondsten en materialen van de archeologische werkgroep.

Jaarvergadering 2022
Het zit ons niet mee om een datum voor een jaarvergadering te plannen: het aantal besmettingen vanwege corona neemt nog niet af, integendeel. Wellicht zal, wanneer het weer verbetert, toch een fysieke vergadering mogelijk zijn, in de periode maart/april. De jaarvergadering zal dan een combinatie zijn van de jaren 2021 en 2022. Een bijzonder agendapunt is het kiezen van een nieuw bestuur. Voor twee vacatures hebben we, zoals bekend, al kandidaten voorgedragen. Tijdens de jaarvergadering zullen de leden ook een voorzitter kiezen: de driejaarse periode van Joost Michels zit erop en hij is niet herkiesbaar. We zoeken dus een derde bestuurskandidaat. 

Overlijden Harrie van Dijk
Ons lid Harrie van Dijk is op 4 januari overleden.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven