E-nieuws februari 2023

Standpunt ontwerp kademuur Maasdijk. De Heemkundekring heeft de afgelopen jaren de plannen voor de dijkversterking op de voet gevolgd. In maart 2021 heeft het bestuur gereageerd op een voorlopig ontwerp. Dat ontwerp voorzag onder meer in een kademuur op de Maasdijk tussen de twee bolwerken. In de reactie van het bestuur zijn verschillende bezwaren geuit. Een belangrijk punt was de vraag of er historisch een kademuur heeft gestaan aan de Maasdijk. Zolang dit niet vaststond moest er ook geen muur komen, aldus het bestuur.

Naderhand is er binnen de Heemkundekring discussie geweest over het standpunt van het bestuur. De meningen over de wenselijkheid van een kademuur en de historische aanwezigheid blijken uiteen te lopen. Op de jaarvergadering in april 2022 heeft het (nieuwe) bestuur toegezegd de verschillende meningen van de leden in overweging te nemen.

Op 14 februari heeft het waterschap Aa en Maas een nieuw ontwerp gepresenteerd voor de aanleg van een kademuur. Het waterschap heeft op grond van de reacties het plan voor de kademuur bijgesteld. Dit betekende onder andere een aanpassing van de hoogte en een betere inpassing in de omgeving.

Op grond van de discussie binnen de Heemkundekring en van de aanpassingen in het ontwerp is het bestuur van mening dat er sprake is van een nieuwe situatie. Daarom kan het instemmen met het voorgelegde ontwerp. Individuele leden kunnen hun bezwaren kenbaar maken bij ons of bij het waterschap.

De presentatie van het waterschap is te vinden op deze website:
https://www.meanderendemaas.nl/presentatie-dijkontwerp-ravenstein/.
Reacties op dit bericht naar: secretaris@heemkunderavenstein.nl.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven