E nieuws januari 2021

Rectificatie Ondersteboven, 102 kelders van Ravenstein.
In Tussen Maas en Erfdijk van december 2020 is een onjuist bankrekeningnummer vermeld voor uw ‘donatie’ ter dekking van de productiekosten van het kelderboek. Het juiste nummer luidt: NL50 RABO 0173 6738 72 t.n.v. Stichting Vestingwerken Ravenstein. Het boek verschijnt rond 1 mei 2021 en gaat € 35 euro kosten. Voor leden van de Heemkundekring kost het boek bij voorintekening € 30. Voorintekening geschiedt door vóór 1 maart 2021 het bedrag van € 30 te storten op voormeld rekeningnummer onder vermelding van ‘Kelderboek’ en uw adres. Martin Jan van Mourik/Ton Buijink

Bijdrage voor kelderboek
Het bestuur van de Heemkundekring heeft besloten om de uitgave van het kelderboek met een bedrag van € 1000 te steunen. De Stichting Vestingwerken Ravenstein had bij de Heemkundekring een verzoek om een bijdrage ingediend. Deze bijdrage wordt betaald uit het Boekenfonds op de begroting.

Cursus Regionale Geschiedenis
In 2021 wordt de cursus Regionale Geschiedenis in Brabant weer georganiseerd. Vanwege de coronabeperkingen zullen de bijeenkomsten online plaatsvinden. De colleges worden o.a. gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, prof. dr. Jos Swanenberg en drs. Jan van Oudheusden. De cursus staat open voor heemkundigen en andere particulier geïnteresseerden. Inschrijven kan door een mail te sturen aan info@erfgoedbrabant.nl  onder vermelding van naam en factuuradres.

Kloosterjaar in Brabant
Kloosterlingen, muzikanten, historici en theatermakers hebben een bijzonder programma gemaakt voor het Kloosterjaar Brabant 2021. Zie voor de activiteiten: https://brabantskloosterleven.nl.

BHIC opent (digitale) schatkamers
Voor archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar valt het jaar 1945 vrij. Eén van de belangrijkste archieven die dit jaar openbaar worden, is het archief van het Militair Gezag (MG).
Hier vind je de overzichtslijst van archiefstukken die per 1 januari 2021 openbaar zijn geworden

Laat een reactie achter

Scroll naar boven