E nieuws juni 2022

Discussie over Vidi Reo op Hoornwerk.
Op de ledenvergadering van 16 april is afgesproken een aparte bijeenkomst te wijden aan de thema’s Vidi Reo/Hoornwerk en Maasdijk. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 11 mei en was hoofdzakelijk gewijd aan de plannen van de gemeente met het Hoornwerk. Er was een stevige inhoudelijke discussie met diverse nuances gericht op de commissievergadering van de gemeenteraad op 19 mei. Een groot deel van de aanwezige leden heeft twijfels over de gepresenteerde plannen. Besloten werd om niet als Heemkundekring in te spreken, maar dat het individuele leden uiteraard vrij staat dat te doen. Uiteindelijk hebben enkele leden een brief gestuurd naar de raadsleden.
In de gemeentelijke commissievergadering van 19 mei zijn veel vragen gesteld, maar de meerderheid vindt dat er nu doorgepakt moet worden. De aanwezige wethouders Van der Schoot en Den Brok wezen op de zogenaamde Omgevingsdialoog waarbij iedereen zijn zegje kan doen, zodat het plan vóór de besluitvorming door de Raad nog gewijzigd of aangepast kan worden. Ook wezen zij op de krappe financiële planning die enkele jaren geleden is opgesteld. Inmiddels is de situatie sterk gewijzigd, zoals dagelijks te merken is.
Enkele leden van de Heemkundekring bezinnen zich hoe een optimaal resultaat, zeker in cultuurhistorisch opzicht, bereikt kan worden. Het bestuur van de Heemkundekring heeft in een brief aan het college van B&W verzocht ons op de hoogte te stellen van de werkwijze en planning van de Omgevingsdialoog. Immers, dan kunnen wij ons optimaal voorbereiden op onze inbreng, bijvoorbeeld door landelijke deskundigen te raadplegen. Wij houden de leden op de hoogte.

Bijeenkomst over kademuur
Tijdens de vergadering van 11 mei is de dijkverzwaring met het plan voor een kademuur niet aan de orde gekomen. Het plan is om over dit onderwerp nog vóór de zomerperiode een bijeenkomst te houden.

Blad op website
Sinds kort staat op de website van de Heemkundekring de jaargang 2021 van ons blad Tussen Maas & Erfdijk. Alle nummers die sinds december 2013 zijn verschenen zijn nu digitaal te raadplegen. Bovendien is er een inhoudsopgave zodat men artikelen kan zoeken op onderwerp en auteur. Zie: http://www.heemkunderavenstein.nl/5174-2/

Bram Schrijvers overleden
Ons lid Bram Schrijvers is op 24 mei overleden. Hij was 82 jaar.

Ontdekkingstochten door (het Land van) Ravenstein
Op 22 mei gaven de burgemeesters van Oss, Maashorst en Boekel het startschot voor ontdekkingstocht 1 van het project: ‘Tien ontdekkingstochten door het Land van Ravenstein’. Meer informatie hierover bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR). Daar zijn ook (speur)tochten door Ravenstein verkrijgbaar. Voor groepen zijn er stadswandelingen met gidsen van de Heemkundekring. Zie www.heemkunderavenstein.nl.

Archeologiedagen in Oss
Tijdens de nationale archeologiedagen op 17, 18 en 19 juni organiseren studenten in Oss een open avond, een open dag én een meegraafdag. Zie voor het programma: https://www.trefhetinoss.nl/archeologiedagen.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven