E-nieuws maart 2015

Agenda

Vrijdag 20 maart 20.00 uur: Inloopavond Bastion Molensingel Ravenstein

Contributie 2015

Afgelopen maand is de jaarlijkse contributie afgeschreven bij de leden die een incassomachtiging hebben afgegeven. Als u de betaling zelf uitvoert, verzoeken wij u vriendelijk dit nu te doen. 15 euro per lidmaatschap en 25 euro als ook uw huisgenoot lid is op NL71 RABO 0143 1029 74 t.n.v. Heemkundekring Land van Ravenstein o.v.v. Contributie 2015.

werken aan de website

De afgelopen maanden zijn er berichten en nieuwe teksten geplaatst op de website van de Heemkundekring. De bedoeling is om geleidelijk de teksten op de website te actualiseren en verouderde informatie te vervangen. Regelmatig zullen er berichten komen over nieuwe activiteiten. In de vormgeving zal de verhouding tussen tekst en beeld meer aandacht krijgen. Dit werken aan de website is mede mogelijk omdat Gerrit Koel zich bereid heeft verklaard om als webmaster te fungeren.

Aan de slag

Voor de historische onderzoekers onder u, kunnen de kadastrale archieven een bron van informatie zijn. Bouwhistorie van panden, eigendomshistorie van gronden en panden, begrenzingen van percelen. Het Kadaster houdt het vanaf 1832 allemaal bij. Om met succes in de kadastrale archieven te snuffelen, heeft het Kadaster een boek samengesteld: Aan de slag in de kadastrale archieven. Voor 18 euro krijgt u 224 pagina’s informatie om een historisch onderzoek te beginnen. Bestellen op www.kadaster.nl/aandeslag.

Hurt ’s hier

Zondagmiddag 8 maart a.s. is er in De Pas in Heesch een verhalenmiddag met muziek georganiseerd. Door Cor Swanenberg, Riny Boeijen en Henk Janssen zal er in dialect, want ook dat is heemkunde, worden voorgedragen in de voorstelling Hurt ’s hier. De opbrengst gaat naar Stichting Brabants, de uitgever van het kwartaalblad over de Brabantse taal. Aanvang der voorstelling 15.00 uur.

e-Nieuws is een uitgave van Heemkundekring Land van Ravenstein. Wilt u reageren? Of heeft u een bijdrage? Mail dan naar onze secretaris  Kent u iemand waarvan u weet dat hij of zij deze nieuwsbrief zal waarderen? Stuur de nieuwsbrief dan gerust door. Aanmelden voor e-Nieuws kan via de home pagina van deze website

Laat een reactie achter

Scroll naar boven