E nieuws mei 2021

Jaarvergadering.
Het bestuur verwacht dit jaar een jaarvergadering te kunnen houden. Deze zal waarschijnlijk eind september/begin oktober kunnen plaatsvinden. We kunnen dan weer mét de leden de activiteiten en de financiële situatie bespreken. Op die vergadering zullen de functies van secretaris en penningmeesteer aan de orde komen. Deze zijn beide, na zes jaar actief te zijn geweest, statutair aftredend. Het bestuur is op zoek naar nieuwe kandidaten. Suggesties van de leden zijn welkom.

Kademuur
Het bestuur heeft op 19 mei een brief gestuurd aan het Waterschap Aa en Maas over het concept-ontwerpplan voor de Maasdijkkade bij Ravenstein. In dit plan is sprake van een kademuur. Ons standpunt: als er in Ravenstein historisch geen kademuur heeft gestaan, vinden wij dat die er anno 2021 ook niet moet komen. Eerder hebben wij dit standpunt verwoord samen met de Stichting Vestingwerken Ravenstein. Deze heeft inmiddels laten weten geen bezwaar te hebben tegen een kademuur. De Heemkundekring heeft in de brief van 19 mei aangegeven vast te houden aan het eerder ingenomen standpunt.

Subsidie Smederij
Het bestuur heeft van de stichting Smederij Verhoeven een overzicht gekregen van de werkzaamheden die aan het gebouw zijn verricht. Op grond daarvan heeft het bestuur besloten een subsidie van € 5.000 toe te kennen, als bijdrage aan de restauratiekosten. In de jaarvergadering van 2019 was besloten om dit bedrag onder voorwaarden te verstrekken.

Overleden
Ons lid Mia Urselmann-van Opbergen is overleden op 17 maart 2021.

Tradities uit Ravenstein e.o.?
Brabants Heem, de overkoepeling van Heemkunde-verenigingen, wil vanwege het 75-jarig bestaan een boek maken over tradities in onze provincie Elke vereniging krijgt de kans om uit eigen dorp of stad een mooie traditie, zelf gekozen, in het boek op te nemen. Zijn er suggesties voor een typisch Ravensteinse, Huisselingse, Loonse, Langelse of Over d’n Dam-traditie?

Laat een reactie achter

Scroll naar boven