E-nieuws november 2015

E-nieuws november 2015

200ste lid ingeschreven

Dit najaar is Anja de Vries als 200ste lid van de Heemkundekring ingeschreven. Het bestuur heeft haar gefeliciteerd en een bloemenbon aangeboden. Het ledental groeit de laatste tijd gestaag dankzij het blad Tussen Maas & Erfdijk. Mensen worden lid omdat ze het blad willen lezen. Daarmee heeft de redactie eer van haar werk. Tegelijkertijd doet ze een oproep om verhalen aan te leveren, al dan niet zelf geschreven: redactie@heemkunderavenstein.nl.

Ledenvergadering en boekenmarkt

Bijna 40 leden waren aanwezig op de ledenvergadering van 20 oktober in Het Hooghuis, de nieuwe locatie waar het archief is opgeslagen. Tijdens deze vergadering is de financiële balans 2014 gepresenteerd en goedgekeurd door de kascommissie. Het verslag van de vergadering is binnenkort op de website te vinden. Aansluitend is een boekenmarkt gehouden, waarop circa 50 items zijn verkocht, waaronder boeken, jaargangen van tijdschriften en enkele schilderijen en gravures. De opbrengst, te bestemmen voor een erfgoedproject, bedroeg € 100,50.

Lezingen op 12 en 13 november

Zoals eerder gemeld is op donderdag 12 november om 19.30 uur in het Raadhuis de lezing over de opgraving op het terrein van de voorburcht van het kasteel van Ravenstein. René van der Mark van onderzoekbureau BAAC presenteert dan ook het rapport over deze opgraving. De tentoonstelling met vondsten van de opgraving is nog tot eind november gratis toegankelijk in het raadhuis, in de weekenden van 12.00 tot 16.00 uur. De tentoonstelling is ook tijdens en na afloop van de lezing te bezichtigen.

Vrijdag 13 november vertelt Luuk Hoogstede over zijn werk in het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) met als thema: Jheronimus Bosch: onderzoek en restauratie. Beeldbepalende veranderingen in de ruim 500 jaar oude schilderijen als gevolg van de tand des tijds en menselijke ingrepen. In de Garnizoenskerk, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro. Aanmelding per e-mail naar: secretariscultuurravenstein@gmail.com.

Stemmen voor Ravenstein

Ravenstein is met het project “Alles draait om de Nijverheid” één van de 9 finalisten in de Brabantse Dorpen Derby. Jurylid Paul Spapens: “de jury is gecharmeerd van de insteek op arts, crafts en food als verdienmodel om de molen in het dorp te behouden.” Tot 6 december kun je stemmen op dit project via Facebook of via www.brabant.nl/dorpenderby.

Ravenstein online

Op de website van de Heemkundekring: een artikel over het Philips van Kleef-bolwerck uit het blad Saillant (stichting Menno van Coehoorn) waarvan Martin Jan van Mourik mede-auteur is: http://www.heemkunderavenstein.nl/wp-content/uploads/2015/11/Artikel-Saillant1.pdf. Een serie artikelen over het Land van Ravenstein in het Brabants Dagblad op de website van het BD: www.brabantsdagblad.nl/landvanravenstein. Ruim 40.000 krantenpagina’s van de Udense Courant over de periode 1910–1970 zijn te raadplegen op www.bhic.nl/kranten.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven