Heemkundekring land van Ravenstein

Vereniging

Heemkundekring Land van Ravenstein, opgericht in 1987, is een vereniging die als doel heeft om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken, op een verantwoorde manier vast te leggen en uit te dragen. Naast historische gebeurtenissen gaat de aandacht ook uit naar gebouwen, archeologie, omgeving, taal, religie, de middenstand en persoonlijke foto’s en verhalen van bewoners.

Het bestuur neemt initiatief tot behoud van cultureel erfgoed en daagt de leden uit hieraan bij te dragen: ze studeren, beheren, verzamelen, adviseren, onderzoeken, publiceren en/of geven voorlichting tijdens stadswandelingen en lezingen. Daarmee inspireren ze elkaar, de bewoners en een groter publiek. Het grote draagvlak maakt dat de vereniging een serieuze gesprekspartner is voor de gemeente en andere instellingen.

Voor meer informatie betreffende de doelstellingen van de vereniging zie ook ons Beleidsplan.

Lidmaatschap

1e lid per huishouden: € 20 per jaar.
2e lid op hetzelfde adres: € 10 per jaar.
Leden buiten Ravenstein: +€ 6 (bijdrage portokosten)

De contributie is op jaarbasis.

Voor meer informatie of aanmelden neem contact met ons op via onze contact pagina.

4.2

Documentatie

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging initieert activiteiten die binnen de doelstelling van de vereniging vallen en geeft in bestuurlijke zin leiding aan alle activiteiten van de vereniging. Zij onderhoudt contact met de werkgroepen van de vereniging, maar ook met heemkunde gerelateerde instellingen en met overheidsinstanties.

Voorzitter:     
Roel Augusteijn

Secretaris:     
Evert van Schoonhoven
secretaris@heemkunderavenstein.nl

Penningmeester:
Ton van den Bergh
penningmeester@heemkunderavenstein.nl

 

Scroll naar boven