Dames Nienhuis

Geplaatst op 11 December 2013
Portretten -Heemkundekring Land van Ravenstein, foto van de dames Nienhuis

Gontje en Gradeke Nienhuis

Mejuffrouw Nienhuis, voluit Aldegonda Johanna Maria, maar in de wandeling meestal Gontje genoemd, werd in 1935 de eerste vrouw in Ravenstein, en daarmee in het hele Maasland, die gemeenteraadslid werd. Zij woonde samen met haar zussen Gradeke (Gerarda Wilhelmina Maria) en Johanna (Theodora Aloysia) in het oudste huis van Ravenstein, Nieuwstraat 2. Volgens de raadsnotulen is haar optreden in de raadsvergaderingen niet opzienbarend geweest: gedurende de hele raadsperiode voerde ze één keer het woord. Dat gold overigens wel voor meer raadsleden.

Geboren op 1 juli 1897 was zij de oudste dochter van Hendrik Aloysius Nienhuis, koopman en steenkolenhandelaar, en Aloysia Anna Bodenstaff. Haar ouders waren toen respectievelijk 41 en 31 jaar. Vóór Gontje was er nog een jongetje uit dit huwelijk geboren, maar dat overleed al drie dagen na zijn geboorte. Dat lot trof in de jaren daarna alle jongens die in dit huisgezin ter wereld kwamen. Alleen de meisjes bleven in leven. Het laatste kind, opnieuw een jongetje, overleed ruim vijf maanden na zijn geboorte. Moeder Aloysia, wellicht uitgeput van tien jaar (deels vergeefse) zwangerschappen, overleed enkele maanden later, nog geen 40 jaar oud.
Vader Hendrik bleef dus achter met drie dochters, die zelf nooit getrouwd zijn en altijd in het ouderlijk huis zijn blijven wonen. Toen Aldegonda bijna de leeftijd had bereikt waarop haar moeder was overleden, trad zij toe tot de gemeenteraad van Ravenstein, waar zij, door op een gegeven ogenblik haar stem te onthouden, onder meer een discutabel voorstel van burgemeester Caners torpedeerde.

Gontje en Gradeke waren zeer gelovige mensen. Uit overlevering weten we dat zij zeer aktief waren in de missie naaikring. Alle (zelfs zeer dure) materialen die gebruikt werden en nodig waren, werden geheel door Gontje en Gradeke zelf bekostigd. Ook de grote kroonluchter in de Luciakerk is door beide dames aan de kerk geschonken.

bron: bhic en informatie n.a.v. foto van de maand mei 2007

Scroll naar boven