Bibliografie

Bibliografie

Toelichting bibliografie

De bibliografie is een lijst van publicaties over de geschiedenis van (het Land van) Ravenstein. De lijst bevat wetenschappelijke werken, ambtelijke rapporten en publicaties voor een breed publiek, waaronder brochures. Artikelen in tijdschriften zijn alleen opgenomen als zij een duidelijke meerwaarde hebben.

Meerwaarde

De meerwaarde van deze lijst bestaat uit de rubriek Omschrijving. Daarin staan aard en inhoud van de werken kort omschreven, met soms een persoonlijke waardering. De omschrijvingen zijn niet volledig, vanwege de beperkte ruimte en gekleurd door de bril van de auteur die zich steeds afvroeg: wat voegt dit werk toe aan de kennis van de Ravensteinse geschiedenis, hoe diepgaand is het, hoe toegankelijk, welk beeldmateriaal bevat het, wat zijn de lacunes enz.

Beschikbaarheid

Bijna alle werken zijn te raadplegen bij het BHIC ( ‘s- Hertogenbosch, Grave) of het Stadsarchief Oss. Deze locaties staan bij de publicaties in de lijst vermeld. De Brabant Collectie (Tilburg University) en de bibliotheek van Oss (en Ravenstein) beschikken ook over publicaties.

Geografische afbakening

De publicaties kunnen gaan over het Land van Ravenstein (tot 1795), het stadje Ravenstein, de gemeente Ravenstein (met Huisseling, Neerloon, Neerlangel, Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg vanaf 1923 en met Herpen, Koolwijk en Overlangel vanaf 1941). Publicaties over andere gemeenten in het voormalige Land van Ravenstein (bv. Uden, Boekel) zijn niet opgenomen. Een uitzondering vormt de rubriek Dorpen/Oss/Maasland. Hierin staan werken over naburige gemeenten waarmee contacten bestonden of bestaan. Verder bevat de lijst publicaties die de hele provincie, of een deel (Oost-Brabant) omvatten, voor zover ze verhelderend kunnen zijn voor de Ravensteinse geschiedenis (bv. meerdere werken over de Maas en de waterstaat, over volksdevotie of monumenten).

Voor wie?

Deze lijst is gericht op een publiek van meer dan gemiddeld geïnteresseerden in de geschiedenis van Ravenstein. Maar ook zij die zich minder diepgaand willen oriënteren, kunnen hier genoeg van hun gading vinden. Om deze laatsten van dienst te zijn is een lijst toegevoegd van de meest toegankelijke publicaties.

Reacties

Opmerkingen en suggesties zijn welkom. Stuur ze naar: aadvernooij@gmail.com

Leesgids

Naslagwerken/archieven

Algemeen

Archeologie

Landschap, geografie, waterstaat

Politiek/militair

Religieuze geschiedenis

Sociale geschiedenis

Landbouw/Industrie

Monumenten

Volkscultuur/taal

Dorpen/Oss/Maasland

Archief-boeken

Scroll naar boven