Overvloedig gas

Heemkundekring Land van Ravenstein, overvloedig gas

Afbeelding 82

Het jaar 1959 was voor de Nederlandse economie een uiterst belangrijk jaar. Tijdens proefboringen in Groningen werd in dat jaar de grootste gasbel ter wereld gevonden. Het betekende voor Nederland een enorme bron van inkomsten voor vele jaren. Wel moest daarvoor eerst nog flink geïnvesteerd worden in grote pijpleidingen. Niet alleen Nederland zelf werd een grote afzetmarkt, ook huishoudens in Duitsland, Frankrijk en zelfs Italië gingen koken op Nederlands aardgas. Daarvoor moest overigens in alle huishoudens de apparatuur aangepast worden. Een butagas apparaat was niet geschikt voor de hogere druk van de aardgasleiding. Dat betekende weer volop werk voor installateurs en ook verwarmingsmonteurs. De gedachte was namelijk, dat de stookkosten sterk verlaagd zouden worden door de enorme voorraad aardgas. En dus kon de vuile en onpraktische steenkoolkachel vervangen worden door centrale verwarming.

Voor de pijpleiding naar Duitsland en Frankrijk liep het traject over het grondgebied van de gemeente Ravenstein, langs Overlangel om precies te zijn (afb. 82.). Belangrijker nog: in Overlangel moest een compressorstation en verdeelstation komen, omdat daar de leiding gesplitst werd richting Duitsland en richting Frankrijk.
Maar behalve voorspoed bracht de pijpleiding ook een risico met zich mee. In 1972 bleek het verdeelstation voor terroristen een geschikt doelwit. In de nacht van 5 op 6 februari verwoestte een bom een van de pijpleidingen waardoor een enorme gaswolk ontstond, die enkele seconden later tot ontploffing kwam (afb. 83.).

De hele bevolking in een straal van minstens 3 kilometer schrok wakker. Ravenstein was dagenlang wereldnieuws. Uiteindelijk werden in Parijs enkele verdachten gearresteerd op verdenking van de bomaanslag. De verdachten waren Palestijnen die zich keerden tegen de “vrienden”van hun vijand Israël.
In Overlangel werden veiligheidsmaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Er kwam een dubbele afrastering, camerabewaking en waakhonden. De Herpense brandweer kreeg van de Gasunie o.a. geld voor een waterkanon, hittepakken en moderne communicatiemiddelen: een mobilofoonsysteem. Dit alles in de hoop dat het niet nodig was voor de Gasunie, maar toch…

Heemkundekring Land van Ravenstein, overvloedig gas

Afbeelding 83

Scroll naar boven