Voortgezet onderwijs

Al in de 18e eeuw kende Ravenstein een zogenaamde Latijnse School (zie venster 16) . Het Latijn was bij de Jezuïeten de voertaal tijdens de les.  Omstreeks 1870 verhuisden de Jezuïeten naar Grave. In Herpen bestond in de 19e eeuw een Franse School. De Franse tijd tussen 1795 en 1813 bracht het Frans als voertaal in het Nederlandse onderwijs. Er was geen sprake van leerplicht en dus was  de  school voorbehouden aan de rijkere klasse in de samenleving.In 1900 werd de eerste leerplichtwet aangenomen. Kinderen moesten voortaan 6 jaar naar school, tenzij ze thuis op de boerderij nodig waren…

Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een ware geboortegolf. Om deze kinderen een toekomst te geven in een geïndustrialiseerde samenleving moesten zij een goede opleiding krijgen. Dat betekende de oprichting van veel nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs. De leerplichtwet verplichtte een kind om tot zijn  twaalfde jaar naar school te gaan. Het vervolgonderwijs viel dus buiten de leerplichtwet. Pas in 1969 werd de leerplicht uitgebreid naar 9 jaar te volgen dagonderwijs.

Omstreeks de eindjaren vijftig werden er veel scholen voor voortgezet onderwijs opgericht.

Heemkundekring Land van Ravenstein, Voortgezetonderwijs

Afbeelding 68

Zo ook in Ravenstein. Het klooster van JMJ aan de Kasteelseplaats bouwden een VGLOschool aan de overkant van de straat. Daar kregen meisjes onderwijs gericht op het huishouden.

Op initiatief van de pas aangetreden burgemeester H van Weegen, de directeur van schoenenfabriek Ravo H Theeuwes en deken J Verstegen werd op 20 maart 1959 de Rooms Katholieke Pius XII ulo opgericht (afb. 68.). Ulo stond voor uitgebreid lager onderwijs. De school startte in het gebouw van de voormalige jongensschool aan de Kolonel Wilsstraat. Als eerste directeur werd benoemd H Oomens die samen met slechts een collega alle lessen verzorgde.

Heemkundekring Land van Ravenstein, voortgezetonderwijs

Afbeelding 69

In 1962 verhuisde de school naar een nieuw gebouw aan de Middingstraat (afb. 69.). Maar ook dit gebouw was al snel te klein. Dat betekende dat de ulo school in 1968 gebruik ging maken van het VGLO (=Voortgezet Lager Onderwijs) gebouw aan de Kasteelseplaats. In 1982 kon men dit gebouw verlaten en zijn definitieve intrek nemen aan de Middingstraat, waar de school ondertussen uitgebreid was met enkele nieuwe lokalen. In de jaren negentig kregen veel scholen te maken met een dalend aantal leerlingen, waardoor fusies niet konden uitblijven. Ook de Pius XII Mavo werd zo in 2000 onderdeel van Het Hooghuis, een brede school voor Oss en omgeving.

Omstreeks 2003 werd het onderwijs op locatie Ravenstein sterk gemoderniseerd. Het onderwijssysteem, Enter 22, maakt gebruik van studio’s; veel moderne hulpmiddelen zoals computers; veel toegepaste praktijklessen; leergebieden in plaats van losse vakken en een collegezaal. In 2009 vierde men het vijftig jarig bestaan.

Vanaf 2004 werd de concurrentie op de scholenmarkt voor de school te groot. Met name de oprichting van een soortgelijke school in Wijchen deed het leerlingenaantal fors dalen. In 2017 werd de school gesloten vanwege die geringe aanwas.

Meer info: boekje “Hoe Pius in het Hooghuis kwam”; uitgegeven door Heemkundekring Land van Ravenstein.

Scroll naar boven