december 2014

E-nieuws december

Vooraankondiging Alg. Leden Vergadering Op dinsdag 20 januari 2015 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. De uitnodiging hiervoor ontvangen de leden begin januari. Tijdens deze vergadering treedt onze voorzitter volgens het rooster van aftreden terug en is niet herkiesbaar. Voor deze functie maar ook voor aanvulling van het bestuur als gewoon lid, zijn er vacatures. …

E-nieuws december Lees meer »

Scroll naar boven