E nieuws augustus 2022

Bemiddeling Luciakerk.
Op de ledenvergadering in april bleek de duidelijke wens te zijn dat ons bestuur zich zou inspannen voor de Luciakerk. De relatie tussen de Stichting Anna Lucia, toekomstig koper van de kerk, en het Loterijfonds, in de 18e eeuw initiatiefnemer voor de bouw van de kerk, is moeizaam. Uw voorzitter zegde toe dat hij zou trachten het gesprek tussen beide partijen weer op gang te brengen.
Een belangrijk element in de discussie was en is het bezwaar dat het Loterijfonds bij het bisdom heeft ingediend en dat nu ter beoordeling in Rome ligt. Desondanks leek het nuttig elkaar te treffen. Medio juni had dit gesprek plaats onder onafhankelijk voorzitterschap van uw voorzitter.
Er werd stevig gediscussieerd waarbij wel gepoogd werd elkaar te vinden in een oplossing. Van de kant van Anna Lucia werd zelfs gesteld dat uiteindelijk de standpunten maar 10 % uit elkaar zouden liggen. De mogelijkheid van een nevenbestemming voor de kerk leek beide partijen aantrekkelijk en een mogelijkheid om verder te komen.
Uw voorzitter zegde toe hierover met de parochie Johannes de Doper, formeel nog steeds eigenaar van de kerk, in overleg te treden. Gegeven de lopende juridische procedure in Rome wilde het parochiebestuur hier echter niet over praten. De uitspraak van ‘Rome’ dient afgewacht te worden, zo stelde men.
Uw voorzitter heeft geconcludeerd dat er momenteel pas op de plaats moet worden gemaakt en de uitspraak van ‘Rome’ moet worden afgewacht. Hopelijk gloort er dan een mooie toekomst voor de unieke kerk. Maar alleen wanneer alle partijen, het Loterijfonds, stichting Anna Lucia, parochie Johannes de Doper en het Bisdom ‘s Hertogenbosch eensgezind de hand aan de ploeg slaan. De Heemkundekring blijft bereid hier haar bijdrage aan te leveren.
Roel Augusteijn

Bijeenkomst over kademuur
De eerder aangekondigde bijeenkomst over het onderwerp ‘kademuur aan de Maasdijk’ zal naar verwachting eind september plaatsvinden. De bedoeling is dat vanuit het waterschap Aa en Maas een presentatie gegeven zal worden waarop de aanwezigen hun reactie kunnen geven.

Open Monumentendag
In het weekend van 10 en 11 september zijn monumenten in Ravenstein en omgeving open voor bezoekers, waaronder de Luciakerk, Smederij Verhoeven, het Leerlooierijmuseum, het Philips van Kleefbolwerck en de tuinhuisjes bij het kerkhof. De stadsgidsen van de Heemkundekring verzorgen rondleidingen. Alle informatie staat in een brochure, verkrijgbaar bij het TIR of in te zien op de website https://www.stadsarchiefoss.nl/.

Fotodagen
De werkgroep ‘Ravensteinse Fotodagen’ organiseert voor de 10e keer een foto-expositie. De deelnemers mochten hun foto’s in alle plaatsen van de oude gemeente Ravenstein maken. De expositie is nog tot zaterdag 17 september in Vidi Reo dagelijks te bezichtigen van 12.00 tot 17.00 uur. Op zondag 18 september wordt de wedstrijd afgesloten met een prijsuitreiking.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven