E nieuws november 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 november 2021

Beste leden,

Hiermee nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
zaterdag 13 november om 14 uur in Vidi Reo.

Deze vergadering heeft een speciaal tintje. Het is een ongebruikelijk tijdstip om velen de gelegenheid te geven tot bezoek. Vanwege corona hebben we een grote zaal gekozen en zal een bewijs van vaccinatie/test worden gevraagd.

Agenda          

  1. Welkom en opening
  2. Mededelingen
  3. Terugblik voorzitter: 2020/2021
  4. Jaarverslagen 2020 (bijlage)
  5. Financieel verslag 2020 (bijlage)
  6. Verslag kascommissie/ Verkiezing kascommissie
  7. Begroting 2021 (bijlage)
  8. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Secretaris en penningmeester zijn aftredend en niet-herkiesbaar. Voor de vacature van secretaris draagt het bestuur voor: Roel Augusteijn.Voor de vacature van penningmeester draagt het bestuur voor: Ton van den Bergh.
  9. Actuele zaken:

Stand van zaken Smederij Verhoeven.

Luciakerk: agendapunt op verzoek van de leden Verhoeckx en Van Mourik.

Maasdijk en betrokkenheid leden: Bespreking van dit agendapunt op verzoek van vier betrokken leden, die een voorstel hebben gedaan voor intensievere betrokkenheid van de leden (zie bijlage).

  1. Rondvraag

Met hartelijke groet, namens het bestuur, Aad Vernooij, secretaris

Laat een reactie achter

Scroll naar boven